Jonathan Benelbaz

Leg. Psykolog - doctor philosophiae

Med både franskt och svenskt medborgarskap, har jag vuxit upp i Sverige men även bott i Spanien, Kanada, USA och Frankrike. Förutom svenska talar jag också flytande franska, engelska och spanska. Jag har psykologexamen, är utbildad till psykolog och psykoterapeut med både svensk och  fransk psykolog-legitimation (utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige samt ADELI i Frankrike). Jag har också en examen i personalvetenskap.Utöver min kliniska verksamhet bedriver jag även forskning, utbildning och har doktorerat. Min avhandling omfattade en komparativ studie där jag redogjorde för olika behandlingsmetoder i Sverige och Frankrike av diverse stressrelaterade åkommor bundna till arbetslivet.

Jag har även arbetat flera år i Frankrike och USA inom HR och personalfrågor på flera internationella företag. Min erfarenhet från flera olika länder har givit mig färdigheten att tillämpa flera olika arbetssätt i mitt patientarbete. Det kan alltså hända att jag varvar olika metoder. Till exempel kan jag arbeta med ett mer psykodynamiskt perspektiv men även tillämpa ett ett arbetssätt som är mer relaterat till andra former (där man fokuserar mer på « här och nu « och mindre på varför ett symptom uppkommer).

Det mest elementära i mitt arbetssätt är att du som individ alltid sätts i fokus (se artikeln om mitt arbetssätt i Göteborgs-Posten).

Min övertygelse är att varje svår erfarenhet kan transformeras till en resurs som kan användas till att skapa förändring.

Mina vetenskapliga publikationer

 

 

Du kan kontakta mig för att behandla olika typ av svårigheter i ditt liv. Till exempel, du
 • tyngs ned av ångest eller ängslan i allmänhet
 •  önskar förändra på en situation som du upplever som ett misslyckande. Denna situationen kan röra ett eller flera förhållanden som kan vara på affektiv-, vänskaplig- och/eller professionell nivå.
 • känner att du behöver stöd för att få bättre självförtroende.
 • står inför ett svårt och viktigt val i ditt liv.
 • behöver ett tillfälligt eller mer långvarigt stöd (p.g.a. till exempel sorg eller en depression skapat av förlusten av en nära person).
 • vill öka din potential inom arbetslivet.
 • vill lära känna dig själv bättre om vem du är.
Utbildning :
 • Psykologexamen
 • Forskarutbildning/doktorsgrad i psykologi
 • Master i Human Resources
 • Consultant in Institutional Transformation  – University of Bath – Royaume Uni / Forum International de l’Innovation Sociale – Paris